top of page

Thai Festival 2023

เนื่องในเทศกาล Thai Festival 2023 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2023 ณ สถานทูตไทย ณ กรุงเบิร์นที่ผ่านมา ทางสมาคมนักเรียนไทยในสวิสได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของร้านค้า ทั้งนี้เนื่องจากทางสมาคมมีความตั้งใจที่จะหารายได้เพื่อนำไปส่งเสริมและสนับสนุนแก่ทางสมาคมเพื่อมีกองทุนไว้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต


สำหรับปีนี้ทางสมาคมมีความต้องการที่จะหยิบยกบรรยากาศและไลฟสไตล์ไทยๆ มาอยู่ที่กรุงเบิร์น ทางเราจึงได้เลือกขายน้ำแตงโมปั่นเพื่อดับกระหายคลายร้อนให้กับผู้ร่วมงาน ทั้งนี้เรายังมีเบียร์วุ้นไทยที่จะทำให้ชาวยุโรปต้องตะลึงกับกรรมวิธีการดื่มเบียร์รูปแบบหนึ่งในสไตล์ไทย ทางสมาคมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่มาช่วยขายของ และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนกิจกรรมของสมาคมนะคะ แล้วพบกันใหม่ในปีต่อๆ ไปนะคะ Merci / Danke schön
12 views0 comments
bottom of page