top of page

Residence Permit

Updated: Feb 25, 2021

Only student visa is not enough to legally live in Switzerland !

Photo from: https://bit.ly/2NjXKpw

วีซ่านักเรียนของเราไม่ใช่ตัวที่บอกว่าเราสามารถอาศัยอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากแต่เป็น Residence permit วีซ่าใช้เพียงแค่อนุญาตให้เราเดินทางเข้ามาภายในประเทศได้เท่านั้น ดังนั้นทันที่ที่เรามาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว เราควรเริ่มดำเนินการยื่นขอ Residence permit ที่ Cantonal immigration (Einwohnerkontrolle หรือ Office de la population) ณ เขตที่อาศัยอยู่ค่ะ โดยระยะเวลาในการดำเนินการและเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นจะแตกต่างกันไปขึ้นกับเขตที่อาศัยอยู่นะคะ (ย้ำว่าเขตนะคะ เพราะในคันโตนหนึ่งมีหลายเขต ซึ่งบางเขตก็ require เอกสารประกอบการยื่นขอ Residence permit แตกต่างกันค่ะ) เช่น บางที่จะต้องดำเนินการภายใน 8 วัน หรือ 14 วันที่เดินทางไปถึง หรือบางที่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาก่อนวีซ่าจะหมดอายุ เป็นต้นค่ะ


สำหรับนักเรียนอย่างเรา จะต้องดำเนินการขอ Residence permit ประเภท B ค่ะ ซึ่งเป็น Resident foreign nationals type

*เอกสารหลักๆ ที่มักใช้ประกอบการยื่นขอ RP

  1. หนังสือเดินทาง

  2. Arrival report (ดาวน์โหลดจากเว็บ Einwohnerkontrolle หรือ Office de la population ของเขตเทศบาลที่เราอาศัยอยู่)

  3. บัตรนักเรียนที่สถานศึกษามอบให้ (Student ID Card) หรือ Certificate of enrolment (Final attestation) จากมหาวิทยาลัย

  4. สัญญาการเช่าบ้าน/ที่พัก

  5. รูปภาพปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง

  6. ค่าธรรมเนียม (ราคาแตกต่างกันแล้วแต่เขตที่อาศัยอยู่)

  7. หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงิน มากกว่า 21,000 ฟรังก์/ปี (Bank Statement) (บางเขตไม่เรียกขอ เนื่องจากมีการแสดง Bank Statement ไปตั้งแต่ตอนขอวีซ่าแล้ว หรือบางเขตอาจจะกำหนดตัวเลขที่แตกต่างไปจากนี้ค่ะ)

  8. Birth certificate (บางเขตไม่ใช้)

* ย้ำอีกครั้งนะคะว่าให้เช็ครายการเอกสารที่ต้องใช้จากเว็บไซต์ของเขตเทศบาลที่เราพำนักอยู่ เนื่องจากข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ตายตัวเหมือนกันทั้งประเทศค่ะ


ถึงจะบอกว่าเป็นขั้นตอนที่มาดำเนินการเมื่อถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว แต่เอกสารพวกนี้เราควรเตรียมมาให้พร้อมจากไทยนะคะ

กระบวนการหลังยื่นเอกสาร


หลังจากยื่นเอกสารทั้งหมดไปแล้ว เราควรขอ Certificate of residence หรือ Attestation de résidence มาไว้ก่อนในช่วงที่รอ Residence permit ออกค่ะ เนื่องจากใบนี้จะเป็นเสมือนใบแทน Residence permit ซึ่งเราสามารถนำไปใช้เปิดบัญชีธนาคารสวิสหรือซื้อซิมส์มือถือค่ะ(บางค่ายมือถือ บางแพคเกจไม่จำเป็นต้องใช้) โดยบางเขตจะสามารถขอรับ Certificate of residence ได้เลย หรือบางเขตอาจจะนัดหมายให้มารับได้ในภายหลังค่ะ


เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วทางเขตเทศบาลจะส่งจดหมายมาแจ้งเราให้เข้าไปทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูปทำบัตรค่ะ เอกสารที่ต้องเตรียมไปคือหนังสือเดินทางและจดหมายที่เขตส่งมาแจ้ง(ภายในจดหมายจะระบุหมายเลข SIMIC ของเรา) และค่าธรรมเนียมการทำบัตรค่ะ


จากนั้นบัตร Residence permit จะถูกส่งมาให้เราทางไปรษณีย์ค่ะ และทางคันโตนจะส่งจดหมายมาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Residence permit รายปีตามมาอีกฉบับค่ะ


สรุปคือการทำ Residence permit เราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมด 3 รอบ รอบแรกเสียตอนยื่นเอกสาร, รอบสองเสียตอนไปทำบัตร, รอบสุดท้ายเสียหลังจากที่ได้บัตรมาแล้ว และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุบัตรทุกปีค่ะ

สำหรับรายละเอียดเรื่องค่าธรรมเนียมก็จะขึ้นกับเขต/คันโตนที่อาศัยอยู่ค่ะ

1,103 views0 comments
bottom of page